Räkna ut medlemsavgiften

Avgifterna är ungefärliga. Om företaget har fler än 250 årsanställda eller tillhör en koncern med fler än 250 anställda ber vi er kontakta intresseanmalningar@almega.se för att räkna ut medlemsavgiften.


TKR


* Förklaring Total lönesumma: Löneuppgifterna ska avse föregående kalenderår och anges exkl. sociala avgifter, dvs. brutto, i 1 000-tal kronor.